Één lid van onze heemkundekring heeft vrijdag 26 april een Koninklijke onderscheiding gekregen. 

De heer Tiny Kappen (74 jaar) Rosmalen Lid in de Orde van Oranje Nassau Decorandus is sinds 1993 vrijwillig actief op het gebied van welzijn en cultuurhistorie. 

Tiny Kappen 250De heer Kappen is sinds 1993 secretaris van sport- en ontspanningsvereniging KPN 'sHertogenbosch. Hij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, is medeorganisator van diverse activiteiten voor de leden en voert alle correspondentie. Van 2002 tot 2007 was hij redacteur en vormgever van de digitale informatiekrant ROS Rosmalen. Daarnaast heeft hij zich van 2005 t/m 2015 vrijwillig ingezet voor de bewoners van ouderenzorginstelling Mariaoord. De heer Kappen heeft daar de internetclub begeleid om bewoners kennis te laten maken met computers en het internet. Hij is van 2011 tot 2016 vrijwillig actief geweest bij Seniorenweb Rosmalen. In het eerste jaar verzorgde hij een cursus en was hij het aanspreekpunt voor mensen die een vraag hadden over hun computer en vanaf het tweede jaar was hij coördinator van de inloopvrijwilligers van Seniorenweb Rosmalen. Sinds 2012 is decorandus tevens wachter bij de openbare en drukbezochte kerststal van Rosmalen. In 2013 is hij actief geweest voor de Stichting Soos Satisfaction door de naar Australië geëmigreerde Karel Verzantvoort op te sporen en naar Nederland te halen voor een hereniging met Rosmalenaren die hij kende uit die tijd. Daarnaast is de heer Kappen sinds 2014 verantwoordelijk voor de vormgeving van de wekelijkse nieuwsbrief en het maandblad HEVO Actueel van seniorenvereniging HEVO Rosmalen waarbij hij voor de laatste tevens de redactie voert. Ten slotte is hij sinds 2006 vrijwilliger bij Heemkundekring Rosmalen waarbinnen hij zitting heeft in diverse werkgroepen en met name zorg draagt voor het foto-, film- en beeldmateriaal en de digitalisering ervan.

Van decorandus mag gezegd worden dat hij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.

Zoeken

©2014 - 2022 Heemkundekring Rosmalen - Vandaag: woensdag 5 oktober 2022 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft