In een redelijk gevulde Heemkamer in Perron-3 vond onder leiding van de nieuwe voorzitter Rien van den Broek de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats.
Bij de opening van de vergadering werd stilgestaan bij enkele collectie-items, het gerestaureerde torenuurwerk, het fraaie schilderij met daarop het Rosmalense dorpsleven en de imposante brandweerladder. Het torenuurwerk staat tijdelijk in de Laurentiuskerk, het schilderij hangt in het trappenhuis van Perron-3 en de brandweerladder wordt gebruikt bij de intocht in Oeteldonk en gaat daarna weer in opslag.

De notulen van de vorige ALV werden goedgekeurd. Het jaarverslag 2018 werd doorgenomen. Het financieel verslag 2018 werd toegelicht door de penningmeester Henda Pennings. De kascommissie bestaande uit Hans Groenewoud en Peter van Hoek hebben de administratie gecontroleerd en complimenteerde de penningmeester hiervoor. De commissie adviseerde de ALV om decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

De contributie blijft ook dit jaar gelijk. De door het bestuur gepresenteerde begroting 2019 heeft de nodige ambitie t.a.v. de ledenwerving en het sponsorbeleid. Na enige toelichting werd de begroting 2019 daarna goedgekeurd door de ALV.

Om alle activiteiten in goede banen te leiden werd het bestuur van Heemkundekring Rosmalen uitgebreid met de geboren en getogen Rosmalenaar Wim van Son. Aftredend volgens het rooster waren de bestuursleden Henda Pennings – van der Leest en Kitty van der Doelen – Crane, beide dames stelden zich herkiesbaar en werden onder applaus herkozen.
Het bestuur van Heemkundekring Rosmalen bestaat nu uit 6 personen, naast de al eerder genoemde namen hebben we nog Truus Birsak – Verhallen (secretaris) en Rien van Grinsven (lid).

Het bestuur is bezig om het beleidsplan verder te ontwikkelen. In 2019 komen er acties om nieuwe leden te verwerven en nieuwe vrienden onder de Rosmalense ondernemers aan te trekken. Ook de huisvesting zal in 2019 verder onder de loep worden genomen.

Na enkele vragen over praktische zaken in de rondvraag en het nuttigen van ‘n consumptie in Perron-3 werd de avond tevreden afgesloten.

FVB 8121 200 FVB 8100 200 FVB 8103 200
Onze hoffotograaf Frans van den Bogaard legde de vergadering op de foto vast.

Zoeken

©2014 - 2020 Heemkundekring Rosmalen - Vandaag: zondag 29 november 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft