Martien Veekens, Wil van den Elzen en Gerrit Mol onderscheiden

Drie leden van onze heemkundekring hebben donderdag 26 april een Koninklijke onderscheiding gekregen. Martien Veekens, Wil van der Elzen en Gerrit Mol.

GerritMolGerrit Mol (73 jaar) uit Rosmalen is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus is sinds 1977 vrijwillig actief op het gebied van onderwijs, kerkelijk leven en cultuurhistorie. Decorandus is van 1977 tot en met 2005 secretaris geweest van de Schoolleiders Kring Rosmalen. Deze kring bestond uit 10 basisscholen en 3 scholen voortgezet onderwijs. Decorandus is sinds 1992 vrijwilliger bij de Heemkunde Kring Rosmalen. Sinds 2004 is hij schrijver en vanaf 2006 eindredacteur van het clubblad De Rosmalla. Sinds 2012 neemt hij deel aan het werkgroepenoverleg. Sinds 2013 brengt hij de Rosmalla persoonlijk rond in de wijken Zuidoost en Maliskamp. Decorandus is sinds 2002 voorzitter van het bestuur van de Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Rosmalen. Deze vereniging exploiteert de Wereld Winkel Rosmalen. Decorandus is sinds 2001 vrijwillig actief bij de Parochie Heilige Maria. Sinds 2001 is hij lid van de werkgroep gezinsvieringen, sinds 2002 voorzitter van de MOV-groep, sinds 2006 contactpersoon voor de PR en sinds 2015 is hij lid van de contactgroep. Decorandus is sinds 1985 kaderlid van Sectorgroep Gepensioneerden van de Onderwijsbond CNV. Als kaderlid zet decorandus zich in om de collectieve belangen van de gepensioneerde leden van de bond te behartigen en de onderlinge contacten met de lokale leden te onderhouden.

Wil van den Elzen 150Wil van den Elzen (80 jaar) is sinds 1998 vrijwillig actief op het gebied van cultuurhistorie. Hij is vanaf 1998 op breed terrein betrokken en actief bij de Stichting Vriendenkring Neuengamme, een stichting die de belangen van de concentratiekampgevangenen van het concentratiekamp Neuengamme behartigt. Van den Elzen richt al meer dan 20 jaar zijn activiteiten op het beschrijven en niet verloren gaan van de gruwelijke historie, evenals op kennisoverdracht en ondersteuning van oud-gevangen, familie en nabestaanden. Hij heeft redactionele inzet gepleegd voor de boeken "Nederlanders in Neuengamme" en "De ramp in de Lübecker bocht". Tevens heeft de Rosmalenaar van 2005 tot 2015 het redacteurschap gehad van het Neuengamme Bulletin; een bulletin van de Stichting Vriendenkring Neuengamme, voor nabestaanden en overlevenden van het concentratiekamp.
Wil van den Elzen schreef daarnaast vele opiniërende artikelen en boekbesprekingen, onderhield hij de contacten met media en met andere voormalige concentratiekampen. Hij is aldaar meer dan 11 jaar actief met uiteenlopende hand- en spandiensten, mede rond de jaarlijkse contactdag van de Stichting Vriendenkring Neuengamme. Daarnaast verzorgt decorandus de kranslegging bij de herdenking van de oorlogsslachtoffers in België (Meensel-Kiezegem). Decorandus is eveneens sinds 2012 vrijwillig actief bij de afdeling Stadsarchief van de gemeente Den Bosch. Hij beschrijft foto's en ansichtkaarten en voert die aansluitend digitaal in. Daarnaast is hij suppoost geweest in 2016 tijdens de succesvolle tentoonstelling "De Stad van Bosch"(30.000 bezoekers) tijdens het Jheronimus Bosch Jaar 2016. Ten slotte heeft hij zitting in de werkgroep die binnen de gemeente Den Bosch verantwoordelijk is voor naamgeving van straatnamen.

MartienVeekens 300 Martien Veekens (72 jaar) uit Bergeijk is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Martien schrijft zelf over de hem ten deel gevallen onderscheiding:
“Donderdag 26 april 2018 zal voor mij persoonlijk voor altijd een belangrijke datum blijven.
Ik werd op die ochtend compleet verrast en was totaal verbouwereerd toen burgemeester Arinda Callewaert de Groot in Theater 'De Kattendans' te Bergeijk mijn naam noemde.
Ik was daar immers vanwege een oud-dirigente van het 'Teutenkoor' en een bestuurslid van de Heemkundekring Bergeijk, die zouden worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Natuurlijk vond ik het super dat mij nu geheel onverwacht dezelfde onderscheiding ten deel viel als ooit wijlen mijn vader.
Dankzij een door iemand in Bergeijk genomen initiatief (in samenspel met de heemkundekringen van Bergeijk, Rosmalen en Nuland) waren er als bij toverslag plotseling heel veel familieleden en andere zeer bekenden.
Ik vond het meer dan super, dat Wilma, Tiny en Jo speciaal voor mij helemaal naar Bergeijk waren afgereisd.
In het motiverend betoog van de burgemeester zaten enkele omissies, maar die kunnen haar ook wel door informanten onjuist zijn overgebracht.
Dank aan allen die mij oprecht, op welke wijze dan ook, hebben gefeliciteerd en/of met mij hebben meegeleefd.”

Heren  van harte gefeliciteerd met jullie Koninklijke onderscheiding namens het bestuur en vrijwilligers van onze Heemkundekring.

De lokale omroep van Bergeijk heeft hier opnames van gemaakt. Kijk vanaf twaalf minuten en 40 seconden maar eens, daar staat onze Martien.

Zoeken

©2014 - 2020 Heemkundekring Rosmalen - Vandaag: zondag 29 november 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft