De Heemkundekring Rosmalen werd opgericht op 12 januari 1989 tijdens een daartoe speciaal belegde vergadering in 'De Kentering' te Rosmalen.
De notariële oprichtingsakte passeerde bij 'Huijbregts & Peters Notarissen' te Rosmalen op 18 oktober 1989.
De Heemkundekring Rosmalen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het Heemhuis is gevestigd in 'Perron-3' - ingang B, te Rosmalen en is voor iedereen toegankelijk op maandagavonden van 19:00 tot 20:00 uur en aldaar bereikbaar onder telefoonnummer (073) 522 18 32.

Door de uitgave van een 'Nieuwsbrief' kunnen leden op de hoogte blijven van de vele zaken waarmee bestuur, werkgroepen en anderen zich in het belang van de Heemkundekring Rosmalen bezighouden.
Sinds eind 1990 verschijnt elk kwartaal het in eigen beheer uitgegeven verenigingsorgaan 'Rosmalla'.
Hieraan werd in 2003 een nieuw eigentijds communicatiemiddel toegevoegd, namelijk een website, welke bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Heemkundekring Rosmalen in zijn huidige vorm is gebouwd door ons lid Frans van den Bogaard van BroeklandSoft. In de plaatselijke pers (en vanzelfsprekend ook op deze website) worden de activiteiten steeds aangekondigd.

Het bestuur van de Heemkundekring Rosmalen is als volgt samengesteld:

  • De heer Rien van den Broek (voorzitter)
  • Mevrouw Febe Ricken (waarnemend secretaris)
  • De heer Wim van Son (penningmeester)
  • De heer Hans Groenewoud (bestuurslid werkveld beheer collecties)
  • De heer Harry Heijmans (bestuurslid werkveld communicatie en P.R.)
  • De heer Peter van Hoek (bestuurslid werkveld activiteiten)
  • De heer Piet Korsten (bestuurslid werkveld educatie en jeugd)

Om structuur te houden in de werkzaamheden zijn een aantal werkgroepen ingesteld.
Die worden elders op deze website genoemd.

Zoeken

©2014 - 2023 Heemkundekring Rosmalen - Vandaag: woensdag 22 maart 2023 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft