Heemkundekring Rosmalen bezit een schat aan lokaal fotomateriaal.
Ze bestaat uit collecties, onderwerpgerichte verzamelingen, gemeentelijk fotoarchief en losse foto's.

Heemleden zijn continu bezig met digitaliseren en deze verzameling wordt nog steeds aangevuld.

Het beeldmateriaal is dermate interessant op het gebied van cultuur, historie en dorpsontwikkeling, dat Heemkundekring Rosmalen toegankelijkheid voor eenieder wenselijk acht.
Vanwege omvang en directheid is gekozen voor deze beeldbank. Heemkundekring Rosmalen deelt hiermee iets waardevols met u.

Voorlopige doelstelling is om de huidige, bij Heemkundekring Rosmalen aanwezige, 20.000 foto's foto's te presenteren.

Wie deze collectie wil raadplegen kan op maandagavond terecht op de heemkamer.
Een deel van de collectie is ook via internet te raadplegen.

Veel kijkgenot op de foto-beeldbank.

Heeft u zelf interessant lokaal beeldmateriaal, dan houdt de heemkundekring zich aanbevolen om dit materiaal te kopiëren/scannen. U bepaalt zelf of en hoe de collectie bij onze heemkundekring kan worden geraadpleegd.

Zoeken

©2014 - 2023 Heemkundekring Rosmalen - Vandaag: woensdag 22 maart 2023 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft